14.09.22
Sasha Yankevych @ Festival MITO
© Simone Turcaloro